We gebruiken cookies voor analyse en statistieken. Door deze site te gebruiken ga je hiermee akkoord.

Over Stiksoep

Plastic afval bedreigt onze oceanen

Water beslaat 72% van het aardoppervlak en is onze voornaamste bron van zuurstof. De plastic verontreiniging van het zeewater kan onze gezondheid ernstig schaden. Het overgrote deel van deze verontreiniging is afkomstig van het land.

Onze missie

Elk jaar komen miljoenen tonnen plastic in de oceanen terecht, voornamelijk vanuit rivieren. Het plastic dat in de oceanen ronddrijft gaat niet vanzelf weg. Om de plasticvervuiling in de oceanen op te lossen, moet de toestroom worden gestopt en moet het bestaande plastic dat zich heeft opgehoopt worden opgeruimd.

Onze visie

We weten heel goed dat zwerfplastic slecht is voor het milieu, maar bewustzijn alleen is niet genoeg. Dat blijkt wel. Stiksoep denkt dat als mensen, jong en oud, directer bij het plastic afval probleem betrokken raken ze meer bereid zijn tot actie over te gaan. Daarom geven we niet alleen voorlichting, maar gaan we op een kunstzinnige en creatieve manier met plastic afval aan de slag.

Ons doel

Zorgen dat er minder plastic afval wordt weggegooid in de natuur en de plastic afval berg in de oceanen niet groter zal worden. Via kunst en educatie voorkomen dat er plastic afval in de natuur terechtkomt. De KRACHT VAN KUNST laten werken voor een maatschappelijk probleem.

Betrokkenheid creëren bij het plastic afvalprobleem.

Wat is plastic soep?

Plastic is niet meer weg te denken uit onze wereld. Talloze gebruiksvoorwerpen en verpakkingen worden ervan gemaakt. Veel van dat plastic wordt zwerfafval. We gooien het zomaar weg en veel verdwijnt in onze rivieren en uiteindelijk de oceanen. Maar het verdwijnt niet echt.

In 1997 was de oceanograaf Charles Moore aan het zeilen op de Stille Oceaan en ontdekte daar plastic vuilnisbelten, midden op de Oceaan. Hij noemde dit de ‘Plastic soup’.

Daarna werden er meer van deze drijvende vuilnisbelten met plastic afval ontdekt: vier vuilnisbelten in de Stille Oceaan, drie in de Atlantische Oceaan en één in de Indische Oceaan. De acht vuilnisbelten zijn samen zo groot als twee keer het oppervlak van de Verenigde Staten.

Het plastic afval in de oceanen valt uiteen in minuscuul kleine drijvende plastic deeltjes en lijkt dan sterk op plankton.

Het overgrote deel van deze verontreiniging is afkomstig van het land.

Vogels, vissen en andere zeedieren eten dit op en het plastic komt dan terecht in hun magen. Het gevolg: interne blokkades, uitdroging, verhongering en mogelijk de dood. In monsters genomen in 2001 was de concentratie plasticdeeltjes in de “Plastic soep” zelfs groter dan de concentratie plankton. 

Die vergiftigde zeedieren komen uiteindelijk in onze voedselketen terecht. Er wordt gevreesd voor potentiële menselijke gezondheidseffecten van giftige chemicaliën als PCB’s en DDTs in door plastic vervuilde vis die wij op ons bord krijgen.

De plastic soep laat zien dat zwerfafval nooit echt verdwijnt en als een boemerang weer bij ons terug komt. We moeten nu twee dingen doen: zorgen dat er zo min mogelijk plastic zwerfafval komt en onderzoeken hoe de bestaande plastic soep kan worden opgeruimd. Daar zet Stiksoep zich voor in.

Steun Stiksoep en word vrijwilliger.

Waarom doen we wat we doen?

Ik, Anita Waltman, houd mijn hele leven al van de zee. Ik heb er in gezwommen, gedoken en er op gevaren met onder meer de Clipper Stad Amsterdam. In 2010 hoorde ik van de ‘Plastic soup’. Op dat moment studeerde ik aan de Kunstacademie St Joost in Den Bosch voor autonoom beeldende kunst. Dit ongelooflijke verhaal was vanaf dat moment de inspiratiebron voor mijn afstudeerwerk. Na mijn afstuderen heb ik in 2012 stichting STIKSOEP opgericht om met mijn werk en dat van anderen de ‘plastic soup’ aan te pakken.

STIKSOEP wil het plastic afval probleem op een creatieve manier onder de aandacht brengen van zoveel mogelijk mensen in Nederland. Allemaal gebruiken we plastic, maar kan dat minder? Wat doen we met het plastic afval? Hoe kunnen we voorkomen dat het in de rivieren en de oceanen terecht komt?

Het probleem van de plastic soep is zo groot dat overheden het niet alleen kunnen oplossen. Bovendien, omdat de oceanen van iedereen en niemand zijn, zijn regeringen tot nu toe niet slagvaardig geweest om dit probleem echt aan te pakken.

Daarom is het van belang dat wij zelf iets gaan doen…

Stiksoep hoopt dat de samenleving eigen verantwoording gaat nemen. Dat iedereen goed beseft wat uiteindelijk de gevolgen zijn als we plastic zomaar in de natuur gooien. En dat het helpt als we minder plastic kopen en gebruiken en meer plastic recyclen.

Steun Stiksoep en word vrijwilliger.

Wat kun jij doen om te helpen?

Stiksoep is op zoek naar vrijwilligers die helpen bij het realiseren van onze projecten. Heb je geen tijd om vrijwilliger te zijn maar draag je de natuur wel een warm hart toe ondersteun ons dan financieel.

Met uw geld steunen wij goede projecten en proberen wij de oceanen schoon te krijgen maar vooral om te voorkomen dat het erger wordt. Wij zijn een ANBI geregistreerde non-profit stichting dus schenken is financieel aantrekkelijk.

Stiksoep wil geld inzamelen om educatieve en kunstzinnige initiatieven die het plastic afval probleem aanpakken te financieren.

Onze organisatie heeft geen vast personeel maar is een organisatie van zelfstandig professionals. Wij werken met vrijwilligers, maar ook met onafhankelijke kunstenaars die betaald krijgen volgens de ‘Code Culture Governance’. Onze kosten houden we zo laag mogelijk maar wel fair. Wij streven ernaar om ruim onder het ANBI streven van 10% kosten te blijven.

Doneer nu

Triodosbank NL39 TRIO 0254 7359 83
Tnv Stichting Stiksoep

Wij hebben de ANBI status

Ons bestuur

Lesley Blankendal
Bestuurslid
Madeleen Helmer
Voorzitter
Twan Konings
Bestuurslid

Ons team

Anita Waltman
Oprichter & Directeur
Angela Vissers
Kunstenaar / Educatie
Marloes de Jong
Advies educatie basis onderwijs
Saskia van Cleef-Megens
Grafisch vormgever